KOLEJNE wyniki badań: odporność na obciążenie wiatrem żaluzji zwijanej